RAVINTOLAN KAUPPA-ARVON MÄÄRITTÄMINEN

Ravintola-alan yrityskaupan tärkein asia sekä myyjälle että ostajalle on saada selkeä käsitys, mitä ollaan myymässä ja mitä ostamassa ja mihin hintaan. Kauppahintaan ei vaikuta ainoastaan yrityksen taloudellinen arvo vaan myös kilpailutilanne, yrityksestä kiinnostuneet ostajaehdokkaat, yrityksen maine ja asema markkinoilla sekä sen sopivuus parhaalle mahdolliselle ostajalle. Ostajan on sen lisäksi, että maksaa kauppahinnan, oltava kelvollinen myös kiinteistönomistajalle vuokralaiseksi sekä pätevä ja nuhteeton viranomaisnäkökulmasta luvanhaltijaksi.

Myyjän ja ostajan näkökulmat arvioida kauppahinta poikkeavat lähes poikkeuksetta toisistaan. Yhteistä on, ettei kummallakaan yleensä ole käytössään kauppahintatilastoja, minkä takia on syytä kääntyä alan konsultin puoleen, joka pystyy muodostamaan käsityksen markkina-alueella vallitsevasta todellisesta hintatasosta ja näin määrittämään yrityksen käyvän arvon eli todellisen markkinahinnan. Yksi yleisistä virhekäsityksistä on, että kannattamaton tai huonokuntoinen ravintola olisi myyntimarkkinoilla arvoton. Yhtä virheellinen on käsitys hyvin kannattavan ravintolan korkeasta kauppa-arvosta, jos vuokrasopimus on päättymässä.

Myös näkemykset ravintolatilojen vuokratasoista vaihtelevat. Todellisen vuokratason määrittämiseksi ja ymmärtämiseksi vaaditaan kokemusta sekä ymmärrystä alasta, vallitsevasta markkinatilanteesta sekä kehitysennusteista. Actival on tilastoinut ravintolavuokria vuodesta 1984 alkaen ja laatinut vuokratutkimuksia asiakkaille vuodesta 1998.

Tilatessasi hinta-arvion yrityksestä tai sen osasta, varmistat, että osto- tai myyntipäätöksesi on kannattava ja perustuu todenperäisiin tietoihin ja lukuihin. Arvion saa suullisena myyntitoimeksiannon yhteydessä tai se voidaan toimittaa joko suppeana tai laajana kirjallisena lausuntona. Lausuntoa voidaan käyttää apuna rahoituksen järjestelemisessä, vuokrasopimusneuvotteluissa tai yrityksen ostoa tai myyntiä suunnitellessa.

Arviointipalkkiot 1.5.2018

- Suullinen myyntitoimeksiannosta sovittaessa maksuton
- Suppea kirjallinen 2.500 e + alv
- Laaja kirjallinen alkaen 4.500 e + alv

Arviolausunnon toimitusaika on 2-3 viikkoa. Palkkioihin lisätään matkakulut.