aaa luottoluokitus aaa luottoluokitus

ANNISKELULUPA

Suomessa saa harjoittaa alkoholin anniskelua - mukaan lukien keskiolut - vain sellainen yrittäjä, jolla on siihen lupa ja vain sellaisissa tiloissa, jotka on hyväksytty tähän käyttötarkoitukseen. Mikäli myyntiä harjoitetaan terassilla tai tavallista myöhempään, tarvitaan niihin myös erilliset luvat.

Lisäksi luvissa on määritelty mm. tarjoilualueiden suurimmat sallitut asiakaspaikkamäärät ja että ravintolan jokaisessa työvuorossa pitää olla vastaava hoitaja, joka täyttää vaadittavat kelpoisuusehdot.

Anniskelutoiminnan luvat myöntää toimialueen Aluehallintovirasto.

Yhteydenotot sähköpostilla arja.larnemaa@actival.fi tai soittamalla 0500 405 386.