UUTISETSUOMEN ENSIMMÄINEN RUOKAKULTTUURIN PROFESSUURI HELSINGIN YLIOPISTOON


Actival 28.11.2011 

Helsingin yliopiston kansleri nimitti valtiotieteiden tohtori, dosentti Johanna Mäkelän ruokakulttuurin professoriksi 1.1.2012 alkaen. Professuuri on alan ensimmäinen Suomessa ja maailmanlaajuisestikin harvinainen.

Johanna Mäkelä toimii tällä hetkellä Kuluttajatutkimuskeskuksessa
tutkimuspäällikkönä. Mäkelän tutkimusalueena on ruoka- ja
kulutussosiologia, ateriat, syömisen tyylit ja käytännöt, ruuankulutuksen muutokset ja tulevaisuus, kestävä ruokavalio ja elintarvikeketjun
vastuullisuus.

Professuurin myötä ruokakulttuuri halutaan nostaa myös Suomessa muiden kulttuurin alojen rinnalle. Vaikka ruokakulttuurin merkitys tunnustetaan
Suomessa ja ruokaan liittyvää koulutusta annetaan ja tutkimusta tehdään useassa maamme korkeakoulussa ja yliopistossa, alan professuuri on toistaiseksi puuttunut.

- Ruoka on osa kaikkien suomalaisten arkea ja juhlaa, uusi professori
toteaa. - Uskon, että ruokakulttuuriprofessuurin myötä Helsingin yliopistolla on mahdollisuus monialaiseen ja -monitieteiseen yhteistyöhön,
joka kokoaa yhteen alan toimijat tuottajista ja tekijöistä taiteilijoihin ja tutkijoihin, opiskelijoihin ja opettajiin. Ruokakulttuuri on loistava
alusta konkretisoida monia ajankohtaisia keskusteluita, jotka käsittelevät niin ihmisten kuin ympäristönkin hyvinvointia.

Professuuri perustettiin lahjoitusvaroin
käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan. Pysyvään professuuriin tarvittava pääoma on noin 1.5 miljonaa euroa. Rahoittajia on yhteensä viitisenkymmentä: säätiöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä. Ensimmäinen henkilölahjoittaja oli pääkonsuli Heikki Tavela. Mukana on myös julkisia tahoja kuten Helsingin kaupunki sekä
maa- ja metsätalousministeriö. Lahjoittajien runsaslukuisuus kertoo laajasta yhteiskunnallisesta halusta osallistua ruokakulttuurin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.