UUTISETRAVINTOLOIDEN NÄKYMÄT RISTIRIITAISET


Kauppalehti 14.08.2012 

Ravintola-alan näkymät ovat synkkenemässä. Kesän aikana pelkästään Helsingissä on lopettanut toimintansa tai mennyt konkurssiin useita vain lyhyen aikaa toimineita ravintoloita.

Esimerkiksi heinäkuussa konkurssihakemuksen jätti vajaan vuoden toiminut ja mainetta saanut töölöläinen ravintola Motti. Myös Etelärannassa Raku-yan paikalle talvella remontoitu Sushibar-ketjun lippulaivaravintola &dine lopetti toimintansa heinäkuussa. Syyksi ilmoitettiin ylimitoitettu ravintolatilan laajennus ja remontti ja sitä seurannut liiketoiminnan hidas käynnistyminen. Yrityksen muut toimipisteet jatkavat normaalisti.

Uutta ravintoloitsijaa etsitään nopealla aikataululla myös Kluuvin kauppakeskukseen asiakaskadosta kärsineen Senaatin Hiilen tilalle. Riitaisaan konkurssiin päättyi ravintola Koitto, jossa tosin musiikkiteatteritoimintaa on tarkoitus jatkaa. Hotelli Kämpin Signe suljettiin alkukesästä, ja talon ravintolakokonaisuutta kehitetään nyt uusiksi.

"Syksyllä nähdään ravintoloiden toiminnan lopettamisia tai konkursseja vielä lisää. Ravintolayritysten hinnat puolestaan laskevat", arvioi ravintoloiden välitykseen keskittyneen Activalin toimitusjohtaja Ari Larnemaa.

Hän sanoo, että myynnissä olevien ravintoloiden määrä on nyt poikkeuksellisen suuri. Activalin myyntilistalla on satakunta ravintolaa, mikä on noin puolitoistakertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna. Vielä ei silti olla lähelläkään 1990-luvun lamavuosien tasoa. Perspektiiviä alaan Larnemaalla on 30 vuotta.

Suurimpina syinä ravintoloiden ahdinkoon Larnemaa näkee ylioptimistiset odotukset ja ylimitoitetut investoinnit. Tarjontaa on runsaasti kysyntään nähden. Keskeinen syy on vuokratason karkaaminen käsistä.

"Siitä ravintolat tosin saavat syyttää itseään", Larnemaa toteaa.

Taistelu hyvistä liikepaikoista on veristä, ja sijainnista ollaan valmiita maksamaan jopa sietokyvyn ylittäviä vuokria.

"Puolessa ravintoloista ongelmien syynä on ylikorkea vuokra tuottoihin nähden", Larnemaa sanoo.

Virhearvioinnit toiminta-ajatuksessa ja kustannusten kattamisessa ovat tyypillisiä syitä vaikeuksiin. Ongelmat eivät keskity vain johonkin ravintolatyyppiin, vaan pulassa voi olla niin ruoka- kuin yöravintola, iso tai pieni yhtiö. Keskiarvoluvut eivät annakaan alasta oikeaa kuvaa.

Kynnys ravintolatoiminnan aloittamiseen on matala, mikä houkuttelee aina uusia yrittäjiä.

"Jos osuu sopivasti konkurssipesän ovelle, kynnystä ei ole ollenkaan", Larnemaa sanoo.

Majoitus- ja ravitsemusalan etujärjestö MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että toiminnan lopettaminen tai konkurssit ovat alalla normaali ilmiö. Varsinaisia konkursseja on silti vähän ja tyypillisempi tapa irtautua bisneksestä on liiketoiminnan lopettaminen.

Lappi sanoo, että monelle alalle tulevalle yrittäjälle etenkin kiinteiden kulujen suuruus on yllätys.

"Toiminta hyytyy alkuvaiheessa helposti kuluihin. Pelkästään henkilökulut ovat jopa yli 40 prosenttia. Lisäksi tulevat vuokrat, raaka-aineet ja verot. Kulujen epäsuhta kysyntään ja sen tuomiin tuottoihin kaataa monen yrityksen", Lappi sanoo.


Näkymät ristiriitaiset


Ravintola-alan epävarmuutta heijastavat ristiriitaiset näkymät. Samaan aikaan, kun Activalin Ari Larnemaa povaa lisää vaikeuksia, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n viime viikolla julkistaman suhdannebarometrin mukaan ravintoloiden odotukset ovat muita toimialoja selvästi myönteisemmät. Vahvistuvaa kehitystä lähikuukausille odotti 29 prosenttia yrityksistä, ja vain kaksi prosenttia ennusti tilanteen kääntyvän heikompaan.

Ravintoloitsijoiden positiivisuudesta kertoo sekin, että EK:n käyrissä alan toimijoiden myyntiodotukset sojottavat ylöspäin, kun toteutunut myynti näyttää yhtä jyrkästi alaspäin.

"Barometrin tulos on yllättävän positiivinen. Realismia on, että kysynnän kasvu hiipuu samaa tahtia yleisen talouden kanssa", MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Tämä vuosi on tähän saakka mennyt paremmin kuin viime syksynä ennustettiin, mutta loppuvuodesta ja etenkin ensi vuodesta Lappi ennakoi alalle vaikeaa.

"Trendi on se, että kysyntä heikkenee. Kun ostovoima ensi vuonna laskee, se vaikuttaa suoraan toimialaan."

Ensi vuonna prosenttiyksiköllä nousevan arvonlisäveron vaikutuksia myyntiin ravintola-ala odottaa pelolla.

"Hintakuilu Viroon kasvaa edelleen", Lappi sanoo.

Hannu S. Vanhanen
hannu.vanhanen@kauppalehti.fi
+358-10-665 101